Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

R

Andrzej Rosiak (1956-2004)

Andrzej Rosiak (1956-2004) regionalista i miłośnik Pałuk. Animator życia kulturalnego, dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, orędownik kolejki wąskotorowej, prezes ŻTK; autor wielu opracowań regionalnych, fotograf, mecenas wielu twórców regionalnych, miłośnik starych motocykli, inspirator międzynarodowych zlotów Harley’a Davidsona w Żninie., burmistrz Żnina

S

Janusz Suchywilk (1310- 1382)

Arcybiskup, metropolita gnieźnieński. Wywodził się z sandomierskich Grzymalitów. Krewny i podopieczny abp Jarosława. Znakomity polityk, zasłużony dla centralizacji państwa.

S

Jan Kazimierz Szybczyński (1914-1939)

Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, wśród poległych żołnierzy Września, w kwaterze 10 B-9 spoczywa ppor. WP Jan Kazimierz Szybczyński, urodzony w 1914 r. w Gorzycach koło Żnina.

W 1934 roku ukończył on dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 62 pułku piechoty w Bydgoszczy, a w 1936 roku szkołę podchorążych. Awansowany do stopnia podporucznika był dowódcą kompanii w 68 pułku piechoty, stacjonującym we Wrześni, z którym wyruszył na wojnę.

S

Zbigniew Skorwider (1927-2008)

Zbigniew Skorwider urodził się w 1927r. w Poznaniu w rodzinie drukarzy. Jego rodzina w latach 30-tych przeprowadziła się do Żnina – ojciec i brat byli specjalistami od druku offsetowego w drukarni Krzyckiego. W czasie wojny był wywieziony do Niemiec. Po ukończeniu gimnazjum handlowego w 1948r. prowadził księgarnię Nauczycielskiej Spółdzielni „Ogniwo” (przy ul. 700-lecia, tam gdzie znajduje się i dziś). Po upaństwowieniu spółdzielni księgarskich w grudniu 1949 r. nadal kierował księgarnią do 1962r. W tym samym czasie został wybrany Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żninie. Funkcje tą pełnił do 1966 roku, po czym wyprowadził się do Ciechocinka. Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną.

S

Marcin Stosik (1968-2006)

Marcin Stosik urodził się 21 kwietnia 1968 roku w Żninie. Uczył się w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 2. Edukację artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy w latach 1983-1988. Przed podjęciem studiów dwa lata pracował w Żnińskim Domu Kultury, gdzie dał się poznać jako wspaniały kolega. W latach 1990 - 1995 odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, zakończone dyplomem malarskim z wyróżnieniem w pracowni prof. Jacka Waltosia. Od 1993 roku pracował jako asystent tejże Uczelni. Od 2003 roku był adiunktem w pracowni malarstwa prof. Tomasza Psuji w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawiał malarstwo i rysunek oraz okazjonalnie grafikę użytkową. Kochał sztukę tradycyjną. Inspirowali go wielcy mistrzowie. Prace Marcina Stosika mają charakter figuratywny, realistyczną formę i symbolikę o literackim rodowodzie. Zmarł 14 kwietnia 2006 roku w Poznaniu.

S

Konrad Strzelewicz (ur.1934)

Konrad Strzelewicz urodził się 18 października 1934 roku w Żninie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

S

Franciszek Sobczak (1898-1993)

Powstaniec wielkopolski, żołnierz Kampanii Wrześniowej, pracownik Zarządu Dróg Publicznych w Żninie.

Ś

Jan Śniadecki (1756-1830)

Urodził się w Żninie 29 sierpnia 1756 r. jako najstarszy syn Andrzeja i Franciszki z Giszczyńskich. Pierwsze nauki pobierał u wikariusza i w żnińskiej szkole parafialnej. Dziewięcioletni Jan został oddany do Akademii Lubrańskiego w Poznaniu i dodatkowo chodził na lekcje fizyki doświadczalnej ks. Rogalińskiego w Kolegium Jezuickim. W szesnastym roku życia udał się Jan Śniadecki do Krakowa i studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim matematykę i fizykę. Uzyskał w tych dziedzinach doktorat. Był wykładowcą uniwersyteckim, a także uczył w Gimnazjum Nowodworskiego. W latach 1778-1781 w celu uzupełnienia swej wiedzy wyjechał na studia do Getyngi, Lejdy, Utrechtu i Paryża. W Angli zwiedził liczne obserwatoria astronomiczne. Po powrocie do Krakowa jako profesor matematyki i astronomii wykładał w języku polskim, a nie po łacinie co wywołało niezadowolenie starszych profesorów.

Ś

Jędrzej Śniadecki (1768-1838)

Młodszy o dwanaście lat brat Jana przyszedł na świat w Żninie 30 listopada 1768 r. Najwybitniejszy polski biolog, lekarz i chemik pierwszej połowy XIX wieku. Interesował się także pedagogiką, filozofią, publicystyką. Uczył się w Trzemesznie i Kolegium Nowodworskiego w Krakowie. Studiował medycynę w Krakowie i Pawii, gdzie uzyskał doktorat (1791 r.). W latach 1797-1822 był profesorem chemii na uniwersytecie wileńskim i w latach 1826-1832 profesorem medycyny w Szkole Głównej Litewskiej, a następnie Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie.

T

Mikołaj Trąba (1358- 1422)

Polski duchowny katolicki, notariusz królewski od 1390 roku, podkanclerzy koronny 1403–1412, arcybiskup halicki 1410-1412, arcybiskup gnieźnieński od 1412, pierwszy prymas Polski od 1417.

T

Antoni Niwa Tokarski (1921-1944)

Antoni Tokarski urodził się w Żninie 14 maja 1921 roku jako pierwsze dziecko Stanisława i Leokadii Tokarskich. Jego rodzice byli w Żninie znanymi i szanowanymi właścicielami zakładu i sklepu rzeźnickiego, wykształconymi w tym zakresie jeszcze w czasach zaborów pod pruskim panowaniem. W czasie II wojny światowej, w wyniku polityki narodowościowej prowadzonej przez Niemców na zajętych terenach, jego rodzina została wysiedlona ze Żnina .

Należał do pokolenia określonego mianem kolumbów, a więc młodzieży, która w momencie wybuchu II wojny światowej była na etapie odkrywania świata, wchodzenia w dorosłe życie, budowania trwałych przyjaźni i przeżywania pierwszych miłości. Dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazło się państwo polskie we wrześniu 1939 r. sprawiła, że w jednej chwili życie tych młodych ludzi uległo diametralnej zmianie, zmuszając ich do podejmowania trudnych, często tragicznych wyborów. Na tle pozostałej części społeczeństwa, kolumbów charakteryzowała z jednej strony młodzieńcza fantazja i poświecenie, z drugiej natomiast świadomość wielkiego ryzyka i odpowiedzialności w walce z okupantem.

T

Paweł Tucholski (ur.1969)

Paweł Tucholski urodził się w Żninie 6 lutego 1969 roku. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

T

Irena Trzcińska (ur.1923)

Irena Trzcińska urodziła się 23 września 1923 roku w Żninie jako córka Wacława i Marty ( z domu Ochocka).Po upadku powstania warszawskiego dostała się do niewoli niemieckiej z numerem 224340.

W

Wincenty ( zm. 1232)

Arcybiskup, metropolita gnieźnieński. Wywodził się z rodu Nałęczów. Dbał o rozwój i umocnienie kościelnej własności ziemskiej

W

Władysław II Jagiełło (1362- 1434)

Wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1392, król Polski i najwyższy książę litewski w latach 1386–1434.

Do góry