Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

M

Tadeusz Malak (ur.1933)

Tadeusz Malak urodził się w 1933 roku. Wraz z rodziną mieszkał w domu przy ul. Mickiewicza. Jego ojciec prowadził zakład powózek, zajmował się naprawą wozów i bryczek. - Lubiłem zawsze oglądać te piękne powozy - wspomina dziś profesor Kazimierz Piwkowski.

M

Feliks Malinowski (ur. 1932)

Życie Feliksa Malinowskiego jest z pewnością taką jedną, wielką przygodą i podróżą, z której przeżyć i wspomnień starczyłoby na wiele osób. Krótką biografię jubilata, bo mówić o nim można by przez wiele godzin, przedstawił publiczności wiceprezes Pałuckiego PTTK Czesław Łukomski.
Wspomniał zatem dzieciństwo i kaszubskie pochodzenie profesora, który z humorem stwierdził: - Nie wiem kim jestem, pałuckim Kaszubem, czy kaszubskim Pałuczaninem. Można powiedzieć, że jestem genetycznie modyfikowany. Następnie przywołano czasy młodości, nauki i studiów na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością geografia fizyczna. Następnie ślub z panią Haliną i początek przygody ze Żninem i Pałukami, gdzie Feliks Malinowski poświęcił się pracy dydaktycznej w szkołach różnych szczebli, ucząc geografii, języka niemieckiego i przysposobienia obronnego.

N

Mikołaj Nałęcz (?-1400)

Mikołaj Nałęcz ( zwany również Mikołajem Chwałowicem, Mikołajem z Wenecji, Diabłem Weneckim)urodził się najprawdopodobniej w latach trzydziestych XIV w. w Chomiąży (pow. Żnin) jako syn Chwała Białego, zmarł w 1400r. W źródłach pojawia się po raz pierwszy 24 kwietnia 1357 r. W 1365 r. został kasztelanem nakielskim.

N

Piotr Najsztub (ur.1962)

Polski dziennikarz i publicysta. Urodził się w 1962 roku w Żninie, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego ( 1981). W styczniu 1982 roku (w czasie stanu wojennego) został aresztowany za produkcję "antyjaruzelskich" ulotek. Wolność odzyskał dopiero jesienią 1982. W roku 1988 ukończył studia na poznańskiej PWSSP i zdobył tytuł magistra z zakresu grafiki.

O

Zbigniew Oleśnicki (1430- 1493)

Arcybiskup, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Urodził się jako syn marszałka koronnego Jana herbu Dębno i Anny Tęczyńskiej około roku 1430. Był bratankiem kardynała Zbigniewa Oleśnickiego.

P

Wanda Pieniężna (1897-1967)

Działaczka społeczno-oświatowa, nauczycielka, posłanka na Sejm PRL. Urodziła się 20 lutego 1897 roku w Żninie w ówczesnym zaborze pruskim, w rodzinie Konstantego i Konstancji (z domu Tomaszewska) Dembińskich posiadających dom przy ulicy Kościelnej. Ukończyła niemieckie gimnazjum, a następnie pracowała w biurze prawniczym i w Ministerstwie Byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu .Jako młoda dziewczyna brała udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1920 roku została oddelegowana na Warmię i Mazury, gdzie brała udział w pracy polskiego biura plebiscytowego. Przeżyła gorzko niepomyślny dla Polski wynik plebiscytu. Tak pisała w swoich wspomnieniach: "Dzień ten (11 lipca 1920 r. - przyp. autora) przeżyłam bardzo ciężko, ale prosty i szczery lud warmiński zaimponował mi; postanowiłam tu pozostać, losy swoje wiązać węzłem ślubu z Sewerynem Pieniężnym, synem tej ziemi..." W 1920 r. wyszła za mąż za Seweryna Pieniężnego, redaktora naczelnego i wydawcę "Gazety Olsztyńskiej", który przejął po ojcu Sewerynie to wydawnictwo założone w 1886 r. Od tego czasu pomagała mężowi w wydawnictwie i redakcji.

P

Piotr z Chomiąży (zm. po 1393 roku)

Dominikanin wywodzący się z rodu chomiąskich Nałęczów. Był bliskim krewnym Mikołaja z Wenecji. Początkowo wykształcenie zdobywał w żnińskim klasztorze dominikanów, następnie za granicą.

P

Przemysł II (1257- 1296)

Władca z dynastii Piastów (ostatni męski przedstawiciel linii wielkopolskiej), książę poznański w latach 1257–1279, książę wielkopolski w latach 1279–1296, książę krakowski w latach 1290–1291, książę Pomorza Gdańskiego w latach 1294–1296, król Polski w latach 1295–1296.

P

Kazimierz Piwkowski (1925-2012)

Kazimierz Piwkowski urodził się w 1925 roku w Żninie. Zamiłowanie do muzyki miał w genach, pochodził z bardzo muzykalnej rodziny, jego dziadek był organistą w Gorzycach, a ojciec Paweł Piwkowski przez ponad trzydzieści lat pracował jako organista w kościele św. Floriana, był także dyrygentem dwóch chórów - parafialnego św. Cecylii i chóru męskiego, który dzisiaj znany jest jako Chór Moniuszko. Organistą był również stryj Kazimierza Piwkowskiego, a i jego matka była bardzo muzykalna i obdarzona pięknym głosem.

P

Jerzy Polsakiewicz (1896-1971)

Jerzy Polsakiewicz urodził się 16 kwietnia 1896 roku w Żninie. Był synem Bernarda i Antoniny

P

Maria Piotrowicz (1922-1944)

Maria Piotrowicz urodziła się w 15 maja 1922 roku w Mławie.Wkrótce wraz z rodzicami przeniosła się do Żnina. W czasie II wojny światowej pracowała w redakcji wydawanego przez AK pisma konspiracyjnego „Saper”. Brała udział w powstaniu warszawskim. Została rozstrzelana 2 sierpnia 1944 roku przez Niemców.

R

Janusz Rychlewski (1915-1987)

Syn przemysłowca żnińskiego i jednocześnie powstańca wielkopolskiego. Napisał wiele powieści i opowiadań, m.in. „Zielone granice”, „Czapka frygijska” i „Człowiek z gutaperki”.
Twórca dramatów „Pieczęć krwi” i „Chichot Mefista”.

R

Edmund Rochowicz (ur.1907)

Edmund Rochowicz urodził się w 1907 roku w Bninie. Zanim trafił do Żnina mieszkał w Trzemesznie, Gnieźnie i w Poznaniu. W latach młodości czynnie uprawiał sport, piłkę nożną, biegi średnio- i długodystansowe, reprezentując Wartę Poznań.

R

Edmund Ruta (1922-2013)

Urodził się 16 listopada 1922 roku w Krostkowie, miejscowości położonej na trasie linii kolejowej Bydgoszcz - Piła.

R

Zbigniew Romanowski (1908-1978)

Zbigniew Romanowski urodził się 26 lipca 1908 r. w Warklanach na Łotwie. Był typowym społecznikiem, uważał, że zawód lekarza to misja, polegająca na pracy wśród ludzi i dla ludzi. Miał typowego pecha, jakiego doświadczają tylko idealiści. Na swej skórze odczuł jeszcze wiele niesprawiedliwości. Zmarł na zawał serca 15 maja 1978 roku.

Do góry