Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

G

Erazm Gliczner (1535-1603)

Erazm Gliczner urodził się w 1535 roku w Laskach Wielkich pod Żniniem. Był wybitnym polskim reformatorem religijnym, pedagogiem, przywódcą luteran wielkopolskich. Był autorem szeregu rozpraw, traktatów m.in.: Confessia wiary (1594), Apelacja... (1598), Chronicon Rerum Poloniae (1597). Syn mieszczanina Jakuba i Doroty z Ninińskich. Zmarł 21 stycznia 1603 roku w Brodnicy.

Z rodzinnego miasta udał się do słynnego i cenionego gimnazjum luterańskiego w Złotoryji, gdzie kształcił się pod okiem Walentego Trozendorfa. W latach 1554–1558 odbył studia na uniwersytecie w Królewcu (tzw. Albertyna). Był także przez kilka lat duchownym kalwińskim, jednak w konsekwencji przeszedł na wyznanie luterańskie. Jakiś czas przebywał na dworze księcia Albrechta Hohenzollerna. W 1558 roku wyjechał do Krakowa aby opublikować swoją pracę „ Książki o wychowaniu dzieci barzo pożyteczne i potrzebne, z których rodziny ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą” ,w której przedkłada naukę szkolną młodzieży nad kształcenie indywidualne, czy dworskie. Traktat ten znany jest także pod nazwą „Rozprawa Erazma Glicznera”. Po powrocie do Wielkopolski napisał 4 rozprawy teologiczne. Na Synodzie w Gostyniu w 1566 roku został wybrany superintendentem Kościoła Ewangelickiego w Wielkopolsce. Jego osobowość i pracowitość wpłynęła na umocnienie pozycji Kościoła Ewangelickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu. Lata 1567-1569 są dla Glicznera okresem ewangelickiej posługi w kościele NWP w Toruniu. Dalsze lata spędził w Grodzisku gdzie pod opieką rodziny Ostrorogów uruchomił drukarnie oraz szkołę dla przyszłych duchownych. W tym czasie publikuje kolejne rozprawy, działa także na gruncie pojednania Kościołów Reformacji w Polsce. Był jednym z trzech twórców Ugody Sandomierskiej (14.04.1570). Natomiast w 1591 Gliczner opuszcza Grodzisk , przenosi się do Brodnicy, gdzie do stycznia 1603 roku pełni funkcję pastora miejskiego, jest także ministrem zboru. Dalej jest bardzo aktywny , nie słabnie jego twórczość. W publikacji „ Apelacja” podejmuje polemikę z Piotrem Skargą i występuje w obronie Konfederacji Warszawskiej ( 1573). Mimo ogromnego wysiłku Glicznerowi nie udaje się osiągnąć zgody wewnątrz obozu reformacyjnego. W ostatnich latach życia skupił się na pracach historycznych( zdążył ukończyć tylko pierwszą część „ Kroniki Państwa Polskiego”). Do końca swych dni nie pogodził się z upadkiem Reformacji w Polsce.

Do góry