Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

B

Bodzanta (1320- 1388)

Arcybiskup, metropolita gnieźnieński, urodzony ok. 1320 r. w rodzinie rycerskiego rodu Szeligów we wsi Szeligi nieopodal Opatowa. Był zwolennikiem polityki dynastycznej Ludwika Węgierskiego.Osiągnął w karierze duchowej godności: kantora (1358) i scholastyka wiśnickiego (1359), kanonika krakowskiego (1359), prepozyta Św. Floriana na Kleparzu k. Krakowa (1372) i abpa gnieźnieńskiego (9 czerwca 1382). Zmarł w Chełmie (k. Uniejowa) w 1388, a pochowany został w katedrze gnieźnieńskiej w ufundowanej przez siebie kaplicy.

Popierał starania Zygmunta brandenburskiego, męża Marii, o sukcesję tronu polskiego. Po wycofaniu kandydatury Zygmunta, przystał do stronnictwa usiłującego wprowadzić na tron polski Siemowita, księcia z rodu mazowieckich Piastów. Arcybiskup Bodzanta koronował bł. Jadwigę na króla Polski. Był też zwolennikiem unii polsko-litewskiej. Z jego rąk chrzest przyjął Władysław Jagiełło, któremu później udzielił ślubu , by w końcu koronować na króla Polski. W latach wielkopolskiej wojny domowej 1382-1385 często przebywał w Żninie. Po zajęciu miasta w 1383 r. przez stronnictwo Grzymalitów, wykupił gród od najemnej załogi saskiej za sumę 43 grzywien groszy praskich i roczną dziesięcinę z Pałuk, chroniąc tym samym miasto przed kompletnym zniszczeniem. Wojowniczy arcybiskup rezydując w Żninie prowadził walki z okolicznymi Nałęczami, zwłaszcza z Mikołajem z Wenecji.

Do góry