Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

B

Jarosław Bogoria (1276-1376)

Jarosław Bogoria Skotnicki urodził się w 1276 roku. Arcybiskup, metropolita gnieźnieński, kanclerz biskupa Nankera, kanclerz kujawski,pełnomocnik króla Kazimierza III Wielkiego na procesie z Krzyżakami w Warszawie.W 1343 współuczestniczył w podpisaniu pokoju kaliskiego. Zmarł w Kaliszu 17 IX 1372 r. i spoczął w katedrze gnieźnieńskiej.

Zapisał się jako wybitny prawnik, współtwórca statutów Kazimierza Wielkiego i autor skodyfikowanego ustawodawstwa kościelnego. Dbał o rozwój gospodarczy dóbr archidiecezji. Budował zamki kościelne, fortyfikował miasta, był fundatorem wielu kościołów. Odnowił prawa miejskie Żnina. Kontynuował też rozpoczęte przez swojego poprzednika dzieło odbudowy miasta. Wzniósł dwór arcybiskupi w płn. części miasta lokacyjnego Współczesny mu Janko z Czarnkowa, uważał Jarosława za odnowiciela Żnina. W 1372 r. między 20 a 23 XII przebywał w Żninie, w tym czasie oślepł. Dotknięty kalectwem rezygnuje z piastowania godności na rzecz krewnego Janusza Suchywilka.

Do góry