Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

G

Jerzy Wojciech Grycmacher (ur. 1936)

Pasjonat historii, dawnych dziejów Gryfic. Urodził się w Żninie w 1936 roku. Zgromadził wiele dokumentów, zdjęć, starych map, planów, opowieści. Spisuje powojenne dzieje miasta, skupia środowisko lokalnych historyków, prowadzi prelekcje w miejscowych szkołach i zachęca młodzież do poszukiwania własnej tożsamości etnicznej i znajomości dziedzictwa kulturowego regionu.

W czasie wojny matka Grycmachera została wywieziona razem z pięciorgiem dzieci do obozu na terenie Niemiec. Ojciec- Polak był jednym z dowódców w Szamotułach, w powstaniu wielkopolskim. Niemcy, z racji tak brzmiącego nazwiska, chcieli uznać ojca za swojego, ale ten udowodnił, że jest Polakiem, więc zamknęli go w obozie. Gdy w 1945 Rosjanie weszli do Żnina ponownie zamknęli ojca ( tym razem uznano go za Niemca). W lipcu 1947 roku po wojennych tułaczkach rodzina odnalazła się przez Czerwony Krzyż i wróciła do kraju. Jakiś czas później wraz z bliskimi osiedlił się w Gryficach . Mama pięciorga Grycmacherów wkrótce zmarła, ojciec nie ożenił się ponownie i sam podjął się wychowaniu dzieci. Archiwum pana Grycmachera jest niezwykle bogate, solidnie skompletowane .Wśród zbiorów fotograficznych odnaleźć można szklany negatyw z 1870 roku, ukazujący kościół w Trzęsaczu, zdjęcia centrum Gryfic z 1902r. Niezwykłą pamiątką jest także dziennik spisany od marca 1945r. do kwietnia 1947r. w którym opisane jest wkroczenie wojsk radzieckich na tereny Gryfic . Pan Grycmacher to człowiek niezwykle pogodny, ambitny i wytrwale dążący do obranego celu. Osobom zainteresowanym jego kolekcją nigdy nie odmawia. Jest człowiekiem niezwykle życzliwym i pomocnym.

Do góry