Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

T

Mikołaj Trąba (1358- 1422)

Polski duchowny katolicki, notariusz królewski od 1390 roku, podkanclerzy koronny 1403–1412, arcybiskup halicki 1410-1412, arcybiskup gnieźnieński od 1412, pierwszy prymas Polski od 1417.

T

Antoni Niwa Tokarski (1921-1944)

Antoni Tokarski urodził się w Żninie 14 maja 1921 roku jako pierwsze dziecko Stanisława i Leokadii Tokarskich. Jego rodzice byli w Żninie znanymi i szanowanymi właścicielami zakładu i sklepu rzeźnickiego, wykształconymi w tym zakresie jeszcze w czasach zaborów pod pruskim panowaniem. W czasie II wojny światowej, w wyniku polityki narodowościowej prowadzonej przez Niemców na zajętych terenach, jego rodzina została wysiedlona ze Żnina .

Należał do pokolenia określonego mianem kolumbów, a więc młodzieży, która w momencie wybuchu II wojny światowej była na etapie odkrywania świata, wchodzenia w dorosłe życie, budowania trwałych przyjaźni i przeżywania pierwszych miłości. Dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazło się państwo polskie we wrześniu 1939 r. sprawiła, że w jednej chwili życie tych młodych ludzi uległo diametralnej zmianie, zmuszając ich do podejmowania trudnych, często tragicznych wyborów. Na tle pozostałej części społeczeństwa, kolumbów charakteryzowała z jednej strony młodzieńcza fantazja i poświecenie, z drugiej natomiast świadomość wielkiego ryzyka i odpowiedzialności w walce z okupantem.

T

Paweł Tucholski (ur.1969)

Paweł Tucholski urodził się w Żninie 6 lutego 1969 roku. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

T

Irena Trzcińska (ur.1923)

Irena Trzcińska urodziła się 23 września 1923 roku w Żninie jako córka Wacława i Marty ( z domu Ochocka).Po upadku powstania warszawskiego dostała się do niewoli niemieckiej z numerem 224340.

Do góry