Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

P

Wanda Pieniężna (1897-1967)

Działaczka społeczno-oświatowa, nauczycielka, posłanka na Sejm PRL. Urodziła się 20 lutego 1897 roku w Żninie w ówczesnym zaborze pruskim, w rodzinie Konstantego i Konstancji (z domu Tomaszewska) Dembińskich posiadających dom przy ulicy Kościelnej. Ukończyła niemieckie gimnazjum, a następnie pracowała w biurze prawniczym i w Ministerstwie Byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu .Jako młoda dziewczyna brała udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1920 roku została oddelegowana na Warmię i Mazury, gdzie brała udział w pracy polskiego biura plebiscytowego. Przeżyła gorzko niepomyślny dla Polski wynik plebiscytu. Tak pisała w swoich wspomnieniach: "Dzień ten (11 lipca 1920 r. - przyp. autora) przeżyłam bardzo ciężko, ale prosty i szczery lud warmiński zaimponował mi; postanowiłam tu pozostać, losy swoje wiązać węzłem ślubu z Sewerynem Pieniężnym, synem tej ziemi..." W 1920 r. wyszła za mąż za Seweryna Pieniężnego, redaktora naczelnego i wydawcę "Gazety Olsztyńskiej", który przejął po ojcu Sewerynie to wydawnictwo założone w 1886 r. Od tego czasu pomagała mężowi w wydawnictwie i redakcji.

P

Piotr z Chomiąży (zm. po 1393 roku)

Dominikanin wywodzący się z rodu chomiąskich Nałęczów. Był bliskim krewnym Mikołaja z Wenecji. Początkowo wykształcenie zdobywał w żnińskim klasztorze dominikanów, następnie za granicą.

P

Przemysł II (1257- 1296)

Władca z dynastii Piastów (ostatni męski przedstawiciel linii wielkopolskiej), książę poznański w latach 1257–1279, książę wielkopolski w latach 1279–1296, książę krakowski w latach 1290–1291, książę Pomorza Gdańskiego w latach 1294–1296, król Polski w latach 1295–1296.

P

Kazimierz Piwkowski (1925-2012)

Kazimierz Piwkowski urodził się w 1925 roku w Żninie. Zamiłowanie do muzyki miał w genach, pochodził z bardzo muzykalnej rodziny, jego dziadek był organistą w Gorzycach, a ojciec Paweł Piwkowski przez ponad trzydzieści lat pracował jako organista w kościele św. Floriana, był także dyrygentem dwóch chórów - parafialnego św. Cecylii i chóru męskiego, który dzisiaj znany jest jako Chór Moniuszko. Organistą był również stryj Kazimierza Piwkowskiego, a i jego matka była bardzo muzykalna i obdarzona pięknym głosem.

P

Jerzy Polsakiewicz (1896-1971)

Jerzy Polsakiewicz urodził się 16 kwietnia 1896 roku w Żninie. Był synem Bernarda i Antoniny

P

Maria Piotrowicz (1922-1944)

Maria Piotrowicz urodziła się w 15 maja 1922 roku w Mławie.Wkrótce wraz z rodzicami przeniosła się do Żnina. W czasie II wojny światowej pracowała w redakcji wydawanego przez AK pisma konspiracyjnego „Saper”. Brała udział w powstaniu warszawskim. Została rozstrzelana 2 sierpnia 1944 roku przez Niemców.

Do góry