Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

G

Erazm Gliczner (1535-1603)

Erazm Gliczner urodził się w 1535 roku w Laskach Wielkich pod Żniniem. Był wybitnym polskim reformatorem religijnym, pedagogiem, przywódcą luteran wielkopolskich. Był autorem szeregu rozpraw, traktatów m.in.: Confessia wiary (1594), Apelacja... (1598), Chronicon Rerum Poloniae (1597). Syn mieszczanina Jakuba i Doroty z Ninińskich. Zmarł 21 stycznia 1603 roku w Brodnicy.

G

Aleksander Guttry (1813- 1891)

Powstaniec, polski działacz narodowy w okresie zaborów. Urodził się w 1813 r. w rodzinnym majątku w Paryżu na Pałukach. Rodzicami byli Leon i Honorata ze Skaryszewskich. Rodzina Aleksandra przybyła ze Szkocji do Polski w XVIII w. Do szkół Guttry uczęszczał w Poznaniu, później najprawdopodobniej studiował w Krakowie. Po zakończonym powstaniu listopadowym, w którym brał udział, Guttry powrócił do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w którym pracował w organizacjach ziemskich.

G

Józef Glemp (1929- 2013)

Polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej od 2006.

G

Marian Henryk Golec (1908-1969)

Marian Henryk Golec znany jest w Żninie głównie z zasług, jakie poczynił dla powiatu żnińskiego na polu oświaty. Mniej osób kojarzy jego działalność w ruchu ludowym, którego struktury na Pałukach rozwijał już przed II wojną światową. Po jej zakończeniu pozostał wierny swoim ideałom, aktywnie działając w Polskim Stronnictwie Ludowym, co wymagało wówczas dużej odwagi.

Początki działalności partii ludowej (PSL Piast Wincentego Witosa) w Wielkopolsce przypadają na rok 1919. Nie były one łatwe, gdyż teren ten, będący bastionem Narodowej Demokracji, był wrogo nastawiony wobec idei ruchu ludowego. Dochodziło nawet do tego, że sami chłopi wyrzucali działaczy PSL ze swoich wsi. Pracy politycznej nie ułatwiały zarówno małe zasoby kadrowe, jak i ograniczone środki finansowe, które trzeba było niwelować ofiarnością, zaangażowaniem ideowym i sprawną organizacją.

G

Jerzy Wojciech Grycmacher (ur. 1936)

Pasjonat historii, dawnych dziejów Gryfic. Urodził się w Żninie w 1936 roku. Zgromadził wiele dokumentów, zdjęć, starych map, planów, opowieści. Spisuje powojenne dzieje miasta, skupia środowisko lokalnych historyków, prowadzi prelekcje w miejscowych szkołach i zachęca młodzież do poszukiwania własnej tożsamości etnicznej i znajomości dziedzictwa kulturowego regionu.

Do góry