Galeria Panoramy 360 WK Panoramy 360 Patronat Patronat

ŻNINIANIE I NIE TYLKO

Prezentujemy Państwu leksykon żninian oraz osób, których losy splotły się ze Żninem lub wpłynęły one na historię Żnina.

B

Jarosław Bogoria (1276-1376)

Jarosław Bogoria Skotnicki urodził się w 1276 roku. Arcybiskup, metropolita gnieźnieński, kanclerz biskupa Nankera, kanclerz kujawski,pełnomocnik króla Kazimierza III Wielkiego na procesie z Krzyżakami w Warszawie.W 1343 współuczestniczył w podpisaniu pokoju kaliskiego. Zmarł w Kaliszu 17 IX 1372 r. i spoczął w katedrze gnieźnieńskiej.

B

Bodzanta (1320- 1388)

Arcybiskup, metropolita gnieźnieński, urodzony ok. 1320 r. w rodzinie rycerskiego rodu Szeligów we wsi Szeligi nieopodal Opatowa. Był zwolennikiem polityki dynastycznej Ludwika Węgierskiego.Osiągnął w karierze duchowej godności: kantora (1358) i scholastyka wiśnickiego (1359), kanonika krakowskiego (1359), prepozyta Św. Floriana na Kleparzu k. Krakowa (1372) i abpa gnieźnieńskiego (9 czerwca 1382). Zmarł w Chełmie (k. Uniejowa) w 1388, a pochowany został w katedrze gnieźnieńskiej w ufundowanej przez siebie kaplicy.

B

Jan Bogusławski (ur. 1935)

Jan Bogusławski urodził się w Żninie w 1935 roku.

B

Marian Bross (1900-1940)

Marian Bross urodził się 2 października 1900 roku w Witkowie jako syn Konstantego i Heleny z Knastów. Brał udział w końcówce I wojny światowej, powstaniu wielkopolskim oraz w II wojnie światowej jako oficer mobilizacyjny. Około 1928 roku przyjechał do Żnina wraz z rodziną. Pracował tam jako adwokat i sędzia. Pełnił także funkcję wiceburmistrza miasta Żnin. W trakcie kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli sowieckiej i skierowany do obozu w Kozielsku. Został zamordowany przez NKWD 4 kwietnia 1940 r. w lesie katyńskim.

Do góry